0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

    suchitchom4636

  • *
  • 2
  • 0
  • All New City club ANC.
  • Zone: กรุเทพฯ
  • ชื่อเล่น: ิิิbb
  • สีรถ : Modern Steel
เที่ยวเพลิน...เพลิน...ราคาเบาๆ...ไปกับฟลายเดส์ทัวร์  เที่ยวต่างประเทศกับทัวร์ที่ใช่...คุณไว้ใจได้100% ... Fly with us, save and safe  ท่องเที่ยวกับเราในราคาเบาๆได้บิน 100 %

 


ทัวร์ถูก ดี มีระดับ คุณภาพ VIP

เกาหลี...สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สนุกได้ทุกช่วงวัย
ย้อนประวัติศาสตร์ ดื่มด่ำบรรยากาศพระราชวังถ็อกซูคุง
มา...เก๊าหลี DAY  มาเก๊า...ราชา

D1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – มาเก๊า
9.00 น.พบกันที่จุดนัดหมาย  สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4  ประตู 6  เคาน์เตอร์ L โดยสายการบินแอร์มาเก๊า (NX) โดยมีเจ้าหน้าที่รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก
12.15 น.นำท่านเหิรฟ้าสู่ เขตปกครองพิเศษมาเก๊า โดยสายการบิน Air Macau โดยเที่ยวบินที่ NX881
ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถระบุที่นั่ง ที่นั่งเป็นไปตามที่สายการบินจัดให้เท่านั้น

D2 : มาเก๊า ? บินเข้าสู่เกาหลี – จุดชมวิวสะพานอินชอน – ย่านซงโด – วอลมิโด

D3 : เคียงกีโด – เอเวอร์แลนด์ – ฮ๊อกเกตนามู – ศูนย์เครื่องสำอาง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย
       เขานัมซาน + หอคอยโซลทาวเวอร์ + คล้องกุญแจรัก

D4 : ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – พิพิธภัณฑ์สามมิติ + พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง + พิพิธภัณฑ์ทะลึ่งตึงตัง
       ย่านวัยรุ่นหน้ามหาวิทยาลัยฮงอิก – พระราชวังถ็อกซูคุง – ห้างดิวตี้ฟรีปลอดภาษี – ช้อปปิ้งย่านเมียงดง

D5 : เดินเล่นย่านไชน่าทาวน์ – บันไดราชวงศ์ชิง – พิพิธภัณฑ์จาจังเมียน – หมู่บ้านเทพนิยาย – ซุปเปอร์มาเก็ตพื้นเมืองเกาหลี 
       สนามบินอินซอน -โดยสายการบิน Air Macau โดยเที่ยวบินที่ NX819/NX882

เริ่มเดินทางเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2560
วันเดินทาง (พักเดี่ยว 5,000.-)
วันที่ 09 – 13 พ.ค. ไฟลท์ 12.15น 13,331.- 5,000.- 20
วันที่ 15 – 19 พ.ค. ไฟลท์ 11.35น 11,911.- 5,000.- 20
วันที่ 17 – 21 พ.ค. ไฟลท์ 11.35น 12,921.- 5,000.- 20
วันที่ 20 – 24 พ.ค. ไฟลท์ 11.35น 12,921.- 5,000.- 20
วันที่ 23 – 27 พ.ค. ไฟลท์ 12.15น 11,911.- 5,000.- 20
วันที่ 24 – 28 พ.ค. ไฟลท์ 11.35น 12,921.- 5,000.- 20
วันที่ 25 – 29 พ.ค. ไฟลท์ 12.15น 12,921.- 5,000.- 20
วันที่ 08 – 12 มิ.ย. ไฟลท์ 12.15น 12,921.- 5,000.- 20
วันที่ 10 – 14 มิ.ย. ไฟลท์ 11.35น 12,921.- 5,000.- 20
วันที่ 12 – 16 มิ.ย. ไฟลท์ 11.35น 11,911.- 5,000.- 20
วันที่ 14 – 18 มิ.ย. ไฟลท์ 11.35น 12,921.- 5,000.- 20
วันที่ 15 – 19 มิ.ย. ไฟลท์ 12.15น 12,921.- 5,000.- 20
วันที่ 19 – 23 มิ.ย. ไฟลท์ 11.35น 11,911.- 5,000.- 20
วันที่ 24 – 28 มิ.ย. ไฟลท์ 11.35น 12,921.- 5,000.- 20
** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ // ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป
ทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน
คลิ๊กลิงค์เพื่อรับโปรแกรมเต็ม รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง
 

สนใจทัวร์ สอบถามโปรแกรมเพิ่มเติม หรือ สำรองที่นั่งได้ที่

รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง
รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง
รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง

ติดต่อทีมงานสายด่วน
คุณกล้วย : 082-655-3516
ID Line : suchitchom
www.facebook.com/suchitchom
............................................
ตั๋วเครื่องบิน : คุณนู๋ชม : 062-145-6978
ฝ่ายกฎหมายบริษัท : คุณวินท์: 087-653-4569
ฝ่ายบัญชี : 089-499 -9993
Office : 02-893-6836
.….........................................
FLYDAYS TOUR AND TRAVEL Co., Ltd
ทะเบียนเลขที่ 0105559159262
E-mail:flydaystour11@gmail.com
https://www.facebook.com/flydaytour11
http://flydaystour.com/

 

Google+